OPS Rozprza


Idź do treści

Fundusz alimentacyjny

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.).


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

- do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
- jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
- jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
" została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
" zawarła związek małżeński.

Jak uzyskać pomoc
W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego