OPS Rozprza


Idź do treści

Projekt
"Teraz czas na Ciebie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA !!!


Uprzejmie informujemy iż z dniem
09 marca 2020 roku przestaje funkcjonować adres email opsrozprza@wp.pl.
Nowy adres email, przez który można kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozprzy to:

ops@opsrozprza.pl

Biuro projektu
OPS Rozprza
Rynek Piastowski 10
97-340 Rozprza

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 marca 2020 roku


w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rozprza w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Rozprza wynikającej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2


Zarządzenie nr 17/2020.pdf

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy od 2017 r. prowadzi działania związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pełna treść.pdf

Ulotka

Zapytanie cenowe

dotyczące Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

pełna treść.pdf

Rozprza, 14.02.2019r.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, te w postępowaniu ofertowym z dnia 11.01.2019r. dotyczącym świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 11.01.201 9r.- 11.02.2019r. nie zgłosił się żaden wykonawca.

pelna treść


Zapytanie cenowe

dotyczące Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

pełna treść

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Rozprza,
że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rozprzy będzie czynny do godziny 13.00.

OGŁOSZENIE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy inwormuje, że w dniu
11.06.2018. Dział świadczeń rodzinnych oraz 500 plus
nie będzie obsługiwał klientów, ze względu na przebiegający remont.


kierownik
Ewa Szczegodzińska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy został wybrany do dofinansowania projektu konkursowego ,,Wykorzystaj swój czas,,. Projekt został wybrany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu rozpocznie się 01.05.2018r., a zakończy 31.12.2019r. Wartość projektu to kwota 425 830,40zł, w tym dofinansowanie w wys. 361 940,40 zł oraz wkład własny w wys. 63 890,00zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób, będących klientami tut. OPS. Podczas procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 20 uczestników projektu- 12 kobiet i 8 mężczyzn. Będą to osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP, posiadające profil I,II i III w PUP, a także kobiety posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dla poszczególnych grup są przygotowane szkolenia i kursy, zgodnie z predyspozycjami. Uczestnicy otrzymają również wsparcie w postaci treningu gospodarowania budżetem domowym, warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, a także w postaci kursu prawo jazdy kat. B. Dla kobiet odbędzie się spotkanie warsztatowe- wizaż i psycholog, szkolenia zawodowe: operator wózków widłowych z egzaminem UDT, sprzedawca w standardzie ECCC. Dla mężczyzn odbędą się szkolenia: Spawacz metodą MAG-135 , TIG- 141 oraz cięcie plazmą, a także kierowca samochodu ciężarowego z przyspieszoną kwalifikacją. Dla osób niepełnosprawnych odbędzie się kurs fryzjerski oraz szkolenie komputerowe.


Więcej informacji niebawem.
załącznik.pdf

Rozprza, 29.09.2017r.


INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU PARTNERA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy
informuje, że w wyniku otwartego naboru partnerów do realizacji projektu
konkursowego w roku 2018/2019r.
W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

została wybrana

AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ,,OLIMP'' s.c. ,
ul. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Tryb.


Ww. firma spełnia wszystkie wymogi ogłoszone w otwartym naborze partnera. Oferta wpłynęła w terminie. Zaproponowane działania oraz cele projektu są zgodne z planowanymi działaniami Ośrodka Pomocy społecznej w Rozprzy podczas realizacji projektu ,,Wykorzystaj swój czas''

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy,
że 31 października br. (wtorek)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy czynny będzie
w godzinach 730 - 1400.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy
na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)
ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu konkursowego w roku 2017r.
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020.


pełna treść ogłoszenia.pdf
karta zgłoszenia.pdf

Ośrodek PomocySpołecznej wRozprzy informuje, że

wydawanie dokumentówi przyjmowanie wniosków

dot. świadczenia wychowawczego 500+ i świadczeń Rodzinnych

odbywa się do godz. 13.30

Zapytanie cenowe

dotyczące Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psycicznymi


- zapytanie cenowe - 1.jpg
- zapytanie cenowe - 2.jpg
- zapytanie cenowe - 3a.jpg

Rozprza została ,,gminą wspierającą rodzinę''.


Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż Gmina Rozprza w dniu 20 marca 2017r. otrzymała certyfikat ,,Gmina Wspierająca rodzinę'' .
W okresie od 20 września 2016r. do 20 marca 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy był uczestnikiem Ogólnopolskiego Konkursu pt. ,,Gmina wspierająca rodzinę'', zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

pełny tekst.pdf

certyfikat

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, iż w okresie od 20 lutego do 24 lutego 2017 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie jednostki zorganizowane będą dyżury w ramach akcji "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw".
Założeniem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy
na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)

ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu konkursowego w roku
2017/2018

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.ogłoszenie o naborze partnera.doc
karta zgłoszenia partnera OPS ROZPRZA.docPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dnia
01.12.2016 roku organizuje dodatkowy dyżur w siedzibie tutejszego Centrum, pokój 25 w godzinach 15.30 - 18.00.

Pełna treść.pdf

Rozprza, dnia 11.10.2016r.


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy, że w dniu
12 października 2016 r. (środa)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy będzie
czynny do godz. 14.00


Kierownik OPS
Ewa Szczegodzińska

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU PARTNERA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy
informuje, że w wyniku otwartego naboru partnerów do realizacji projektu konkursowego w roku 2017r.
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.


została wybrana

AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ,,OLIMP'' s.c. ,
ul. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Tryb.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy
na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)

ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu konkursowego w roku 2017r.
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.


ogłoszenie o naborze partnera.doc
karta zgłoszenia partnera OPS ROZPRZA.doc

W ramach projektu ,,Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM''- Programu Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy,
będą świadczone bezpłatne usługi psychologiczne w okresie
od 07.03.2016r. do 17.02.2017r.
dla mieszkańców gminy Rozprza
w każdy czwartek w godz.13.30-17.30.
Do Państwa dyspozycji będzie psycholog- Pani Agnieszka Szymańska.


Rozprza, dn. 14.03.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP SERWERA

Zapytanie ofertowe.doc

"Rodzina 500 plus"


Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się podręcznik instruktażowy dotyczący programu "Rodzina 500 plus" przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informuję również, że jest to pierwsza wersja podręcznika (podręcznik będzie wzbogacany jeszcze o dodatkowe treści).

"Rodzina 500 plus".pdf


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROZPRZA


Z inicjatywy wójta gminy Rozprza, Janusza Jędrzejczyka, mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

link:
http://rozprza.pl/1067/bezplatne-porady-prawne-dla-mieszkancow-gminy-rozprza.html

I N F O R M A C J A


Uprzejmie informuję mieszkańców, że dzień 24 grudnia 2015 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy


Zgodnie z wyrokiem TK z października 2012 roku za każde święto przypadające w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Podstawa prawna:

Wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygnatura akt K 27/11.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz.483).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)


Szanowni przedsiębiorcy

Władze samorządowe Gminy Rozprza planują wdrożenie Samorządowego Programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny zamieszkującym na terenie gminy Rozprza.
Program wprowadzony został uchwałą Rady Gminy nr VII/28/2015 w dniu 15 czerwca 2015 r. i ma na celu promowanie i wspieranie rodzin zamieszkujących na terenie gminy Rozprza, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci, poprzez pomaganie im w zwiększaniu szans rozwojowych i życiowych, ułatwianie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku. Wykaz oferowanych ulg znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.
Bardzo znaczącym wzbogaceniem oferty wsparcia dla rodzin wielodzietnych z pewnością będzie włączenie się w jego realizację innych podmiotów, na zasadach partnerstwa.
Aby zostać Partnerem Programu wystarczy złożyć wniosek z propozycją oferowanych ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Potwierdzeniem przystąpienia Państwa do Programu będzie porozumienie zawarte z Wójtem Gminy Rozprza. Informacje o uczestnictwie w programie będą mogli Państwo zamieszczać we własnych materiałach promocyjnych i reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności.
Informując o powyższym, mam nadzieję, że udział w Samorządowym Programie przyznającym uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny’’ zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni pozytywny wizerunek firmy, przyjazny rodzinie, a także poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców i wzbudzi ich zaufanie. Firmy uczestniczące w programie mogą osiągnąć korzyści płynące ze zwiększonego obrotu. Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję podmiotów – Partnerów Programu poprzez umieszczenie informacji o udzielanych ulgach na stronie internetowej Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w wydawanych publikacjach.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwość dołączenia do grona firm i instytucji wspierających rodziny. Od Państwa zależy rodzaj udzielonej pomocy- rabatów, zniżek, specjalnych ofert, jak również szczegółowy sposób udzielania ulgi. W razie pytań i wątpliwości - zespół pracowników wdrażających program ze strony Gminy jest do państwa dyspozycji; Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza, pracownik socjalny - Agnieszka Piwowarska, tel. 44
Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, którzy pragną współpracować przy realizacji tego ważnego programu prosimy o kontakt.

Z poważaniem
Wójt Gminy Rozprza
Janusz Jędrzejczyk


Do pobrania:
1. Wniosek o przystąpienie do samorządowego programu Karta Dużej Rodziny.pdf
2. Porozumienie dot.przystapienia do samorządowego programu Karta Dużej Rodziny.pdfRodziny Wielodzietne!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zachęca rodziny wielodzietne (mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci) do składania wniosków o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty uzyskają, znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Do wniosku o wydanie ww. karty wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych i aktów urodzenia dzieci oraz w przypadku dziecka powyżej 18 r.ż. oświadczenie rodzica/opiekuna.

Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej – Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska nr tel.42 203-48-67 oraz mailowo.

KARTA DUŻEJ RODZINY.pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy
ul. Rynek Piastowski 10
informuje, że przyjmuje wnioski dotyczące
KARTY DUŻEJ RODZINY
(od trzeciego dziecka, niezależnie od dochodu rodziny)

KONTAKT
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek Piastowski 10,
97-340 Rozprza
Tel. 44/615-80-66

Więcej informacji u pracownika socjalnego-
Pani Agnieszki Piwowarskiej
oraz na stronie internetowej
rodzina.gov.pl

Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki!

W całym kraju po raz kolejny wystartował ogólnopolski projekt Szlachetna Paczka. Po raz trzeci dotarł do Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu gdzie trwa rekrutacja na wolontariuszy. Wolontariusze, czyli Super W po przebytych szkoleniach spotykają się z rodzinami diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny. Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają swoją energię dobroci, dzięki której system SZLACHETNEJ PACZKI może skutecznie działać.

Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga 300 tys. osób.

Średnia wartość paczki dla jednej rodziny zadeklarowana przez darczyńców to 1700 zł. Co oznacza, że łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach sięga 22,5 mln zł.

Jedną paczkę przygotowywało średnio 17 darczyńców – były wśród nich rodziny, grupy znajomych, współpracowników, klasy szkolne. Łącznie darczyńcami zostało 225 tys. osób.

Przed nami kolejna okazja, aby zmierzyć z lokalną biedą. Zapraszamy!Więcej na
www.superw.pl i http://www.szlachetnapaczka.pl/ oraz u Lidera rejonu piotrkowskiego w Projekcie Szlachetna Paczka - Oskar Kuliński – 503 418 847.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Więcej informacji w zakładce Praca

Informujemy

że w wigilię, 24 grudnia 2012 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy będzie czynny do godz. 14:00.

KOLONIE W MIĘDZYWODZIU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy wytypował 18-cioro dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących do 13 roku życia na letnie kolonie do miejscowości Międzywodzie. Karty kolonijne zostały przekazane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Kolonie zostały zorganizowane w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym ,,Kameleon'', ul. Wczasowa 2 w Międzywodziu. Termin kolonii 17.08- 30.08.2012 r.


WYJAZD NA ZIMOWISKO!

Wyjazd dzieci na zimowiska, organizowane przez
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łask w ramach projektu ,,Pomocna dłoń’’ finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

Na wyjazd zostało zakwalifikowanych 40-cioro dzieci z całej Gminy Rozprza.

Wyjazd dzieci: w dniu 30.01.2012r. z pod Urzędu Gminy w Rozprzy o godz.7.00

Wszyscy uczestnicy podczas wyjazdów będą objęci opieką medyczna oraz wsparciem psychologów i pedagogów ze specjalnością terapii w sytuacjach kryzysowych.

ZAKWATEROWANIE: Pensjonaty w Zakopanem i Poroninie. Pokoje 2-8 osobowe wyposażone w 90 % w łazienki, TV.

WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie : śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja;

PROGRAM:
Planowany program wycieczek przeprowadzonych w ramach projektu:

1. Baseny Termalne – Bukowina lub Białka, wizyta w ośrodku uzdrowiskowym i rehabilitacyjnym
2. Wieliczka - najstarsze na ziemiach polskich przedsiębiorstwo solne, którego początki sięgają średniowiecza. Kopalnia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Podziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników i ok. 3000 komór.
3. Aquapark Zakopane – pływanie korekcyjne, korygowanie wad postawy
4. Gubałówka – Butorowy Wierch - wjazd Kolejką na Gubałówkę, spacer na Butorowy Wierch, zjazd koleją krzesełkową, podziwianie panoramy Tatr
5. Zakopane - barokowy drewniany kościółek obok zabytkowego Cmentarza Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku; zabytkowa góralska zabudowa drewniana; budowle w stylu zakopiańskim; wille (np. Koliba, Pod Jedlami, Atma), Sanktuarium na Krzeptówkach, Krupówki, Skocznie Narciarskie – Wielka Krokiew, Jaszczurówka
6. Dolina Kościeliska – wycieczka krajoznawcza, podziwianie walorów Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wąwóz Kraków;
Ponadto:
1. zajęcia sportowe i rekreacyjne2. konkursy ekologiczne
3. Zajęcia z edukacji prozdrowotnej (m.in. dotycząca higieny osobistej i prawidłowego żywienia) zakończone konkursem plastycznym - „Higiena na co dzień"
4. turniej paintballowy, strzelnica paintballowa
5. grupa animacyjna : zajęcia interpersonalne, profilaktyka uzależnień podsumowane konkursem plastycznym na plakat promujący przeciwdziałanie uzależnieniom
6. górskie wycieczki piesze,
7. dyskoteki, zajęcia w grupach


Projekt ,,Teraz Czas na Ciebie'' realizowany w 2011 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy został umieszczony w Albumie ,,Dobre praktyki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki''. Album prezentuje projekty wspierające zatrudnienie, przedsiębiorczość oraz integrację społeczną realizowane w województwie łódzkim. Album stanowi wyjątkowe źródło informacji dla instytucji, które jeszcze nie zdecydowały się na współpracę oraz sięganie po środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kolejnych latach.

"Głęboka woda" to najnowsza produkcja TVP .Po raz pierwszy powstał serial, opowiadający losy pracowników ośrodka społecznego - ludzi aktywnych i wrażliwych społecznie. Serial "Głęboka woda" opowie o grupie osób pracujących w jednym z Ośrodków Pomocy Społecznej. Ich liderem jest Wiktor Okulicki (w tej roli Marcin Dorociński), świeżo mianowany dyrektor Ośrodka - człowiek czynów, nie słów. Akcja każdego z trzynastu odcinków skupia się na jednej sprawie, konkretnym dramacie i jego bohaterze, któremu zespół Wiktora stara się pomóc.
Bohaterowie serialu są wrażliwi na los słabszych, potrzebujących, samotnych i porzuconych. W innych rolach wystąpią m.in. Agnieszka Podsiadlik, Marta Klubowicz, Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Piotr Nowak. Postacie przez nich grane sprawią, że dla niektórych osób świat stanie się odrobinę lepszy. Są przy tym bardzo ludzkie, choć niepozbawione wad i słabości. To odróżnia ich od prawdziwych aniołów, a jednocześnie zbliża do bohaterów, którym starają się pomóc. W każdym odcinku pojawiać się będą inni bohaterowie - w rozwiązywaniu ich problemów życiowych będą pomagać główne postacie serialu. Serial pokazuje też życie prywatne głównych jego postaci.


"Głęboka woda" pojawił się w jesiennej ramówce Programu 2 TVP.

Pierwszy odcinek już 04.12.2011 r. o godz. 21.10.

ZAPRASZAMY!


licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego