OPS Rozprza


Idź do treści

KDR

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Informujemy, iż Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął nowy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.
W związku z powyższym rozszerzona została grupa osób uprawnionych do posiadania Karty. Program obejmuje swoim działaniem rodziny, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Program Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to szereg zniżek i ulg oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

Wniosek o przyznanie Karty można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź, bądź za pomocą platformy ePUAP.

Nowe wzory wniosków będą dostępne od dnia 17 maja 2020 roku na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl

w zakładce Dziecko i Rodzina, podzakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 203 48 67 lub za pośrednictwem e-mail: karta@rcpslodz.pl.

Opłata za drugi rodzaj Karty Dużej Rodziny w 2020 roku
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny wnioskodawca ponosi opłatę, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018 r.

Zwolnienie z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowano najpóźniej do 31 grudnia 2017 r., obowiązywało jedynie do końca 2019 roku.


Przyznanie drugiej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (za wydanie 1 Karty).

Karta Dużej Rodziny to system zniżek, który umożliwia korzystanie z szerokiej gamy upustów udzielanych przez przedsiębiorstwa publiczne, ale i prywatnych usługodawców. Wachlarz usług jest równie imponujący: obejmuje zarówno obiekty kulturalne, wypoczynkowe, turystyczne, jak i sklepy odzieżowe czy spożywcze - łącznie ponad 10,4 tys. miejsc w całej PolscePosiadacze kart korzystają m.in. z rabatów na przejazdy komunikacją publiczną i kolejową, bilety wstępu do kin, muzeów, teatrów, parków narodowych oraz paliwo. Dzięki temu Karta Dużej Rodziny umożliwia rodzicom dostęp do rozrywki i rekreacji dla siebie oraz dzieci, a także obniża koszty codziennego utrzymania. Od 1 stycznia 2018 z Karty Dużej Rodziny możecie korzystać tradycyjnie lub poprzez aplikację.

Dla kogo?

Kartę Dużej Rodziny może otrzymać bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej (z przynajmniej trójką dzieci), niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Rodzice mogą z niej korzystać dożywotnio, dzieci natomiast do 18. roku życia albo ukończenia nauki (maksymalnie do ukończenia 25. roku życia).

Zmiany od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 weszły w życie istotne zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. To właśnie od początku nowego roku mogą starać się o nią wszyscy rodzicie, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Teraz ich wiek przestaje mieć znaczenie i nieistotne jest, ile lat mają dzieci w momencie wydania Karty Dużej Rodziny.

"Będzie istniała możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat, bo rodzicem dużej rodziny pozostaje się na całe życie" - wypowiedź minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Kto może ją wydać?

Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Ważne, aby w chwili składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, spełniać wszystkie wymagania związane z wydaniem karty. Jeśli w momencie składania wniosku rodzina nie będzie miała na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci, karta nie będzie mogła zostać wydana.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Żeby uzyskać Kartę Dużej Rodziny uprawniającą do zniżek i upustów, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek o kartę może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny ubiegającej się o jej wydanie. Sam wniosek będziecie mogli Państwo otrzymać bezpośrednio w gminie, możecie go także pobrać ze strony internetowej.


Wymagane dokumenty do otrzymania Karty Dużej Rodziny


Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą internetową.

Złożenie wniosku jest możliwe, za pomocą właściwego systemy teleinformatycznego , przez stronę empatia.mpips.gov.pl.

System SI KDR umożliwi realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.).

Komunikat ws. załączników do wniosków złożonych drogą elektroniczną

W związku z zapytaniami obywateli oraz osób rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dotyczącymi konieczności dołączenia kompletu dokumentów do wniosku złożonego drogą elektroniczną uprzejmie informuję, że zapis art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich przy użyciu mechanizmów określonychw ust. 10, nie wyklucza stosowania art. 10 ust. 9 ww. ustawy, w myśl którego przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.


Oznacza to, że w sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną, za pomocą właściwego systemu teleinformatycznego (czyli przez stronę empatia.mpips.gov.pl) i wnioskodawca nie dołączy do niego elektronicznych kopii dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4 (lub ust. 7 w przypadku wniosku o duplikat Karty), wezwanie o usunięcie braków formalnych jest uzasadnione tylko przypadku, gdy wójt nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te nie są mu znane z urzędu, ani możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza – czyli analogicznie jak w przypadku wniosków złożonych drogą tradycyjną.


Agnieszka Kopeć
Departament Polityki Rodzinnej MPiPS


Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKD
Oświadczenie o pozostaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY
W GMINIE ROZPRZA

l.p

nazwa przedsiębiorstwa

adres

zniżka

1.

Salon Fryzjerski JOLA
Dariusz Czajka

ul. Wąska 7
97-340 Rozprza

- 10% zniżki na strzyżenie męskie w każdą środę,
- 10% zniżki na strzyżenie damskie w każdą środę,

2.

Przedszkole Niepubliczne
Akademia Malucha

ul. Szkolna 2,
97-340 Rozprza

-10% zniżki na czesne opłacane za przedszkole

3.

Restauracja Kasztelanka

ul.Piotrkowska 11,
97-340 Rozprza

- 1l coca-coli przy zakupie pizzy familijnej,
- dowóz gratis przy zakupie dwóch szt.pizzy

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
MAXIM Piotr Duszyński

ul. Świerczewskiego 23A
97-340 Rozprza

- 5% zniżki na wszystkie imprezy okolicznościowe

5.

Niepubliczne Przedszkole
i Sala Zabaw
BAJKOWO Łukasz Bieliński

ul. Sportowa 30C, 97-340 Rozprza

- 10% zniżki na wstęp do Bajkowo,
- 10 % zniżki dodatkowo na wstęp w dniu urodzin dziecka

6.

Firma Handlowo-Usługowa Krawczyk
Żaneta Krawczyk

ul.Rynek Piastowski 26, 97-340 Rozprza

5% zniżki od całości asortymentu

7.

TOTALGEO Usługi geodezyjne
Janusz Jarosz

Stara Wieś 46
97-340 Rozprza

10% zniżki na wykonane usługi geodezyjne

8.

Tokafe Concept
Tomasz Kaźmierczak


ul. Radomszczańska 72,
97-570 Przedbórz

10% ogólny rachunek w restauracji ,,Włoski Pomidor''

WNIOSEK
O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY


wniosek.pdf15 czerwca 2015 r. Rada Gminy Rozprza podjęła Uchwałę nr VII/28/2015 w sprawie Samorządowego Programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym ,,Karta Dużej Rodziny’’. Przygotowanie samorządowego programu, projektu uchwały oraz zarządzeń wykonawczych powstawało pod kierunkiem Wójta Gminy Rozprza - Janusza Jędrzejczyka. Program jest formą wsparcia dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Rozprza. Ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Rozprza jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny- o numerach początkowych 1010082, którą przyznaje Wójt Gminy Rozprza. Karta jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i mogą się o nią starać rodziny zamieszkałe na terenie gminy Rozprza mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej. W naszej gminie wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, wszelkich informacji udziela pracownik socjalny- Agnieszka Piwowarska.
Połączenie ogólnopolskiego programu z samorządowym programem dla rodzin wielodzietnych w gminie Rozprza to wygoda dla jego uczestników, gdyż będą korzystać z tej samej karty.
W samorządowym programie wprowadzona zostanie zniżka dla rodzin wielodzietnych:

1) w wysokości 20 % za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Rozprzy oraz w Przedszkolu w Niechcicach powyżej czasu przekraczającego bezpłatny wymiar godzin.

Na terenie Gminy Rozprza od wielu lat prowadzone są działania na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Systematycznie rozbudowywana jest baza sportowa jak również modernizowane są place zabaw z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Mając na uwadze, iż wychowanie dziecka wiąże się z ponoszeniem kosztów finansowych, które w wielu przypadkach stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu domowego rodziny w szczególności dla rodzin wielodzietnych, Gmina Rozprza stara się partycypować w ww. kosztach. Uchwała ma na celu wspieranie rodziny w procesie wychowawczym poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, jak również budowanie pozytywnych relacji w rodzinie czemu ma posłużyć zwiększenie dostępności do placówek edukacyjnych zarządzanych przez Gminę.
Wyrażamy nadzieję, że do programu przystąpią także lokalni przedsiębiorcy co pozwoli rozszerzyć zapoczątkowany ww. uchwałą katalog zniżek dla rodzin wielodzietnych o towary i usługi oferowane w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Wniosek przystąpienia do programu oraz porozumienie są dostępne na stronach internetowych
oraz www.opsrozprza.pl .

Agnieszka Piwowarska


UCHWAŁA NR VII/28/2015
RADY GMINY ROZPRZA

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia w Gminie Rozprza Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia
rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”.

pełny tekst.pdf

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego