OPS Rozprza


Idź do treści

Praca

GŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY
o naborze na wolne stanowisko pracy - 1 etat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:


PRACOWNIK SOCJALNY


pełna treść ogłoszenia.pdf

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie.pdf
Oświadczenie - przetwarzanie danych.pdf

Ogłoszenie naboru
na wolne stanowisko pracy – 1/2 etatuNazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rynek Piastowski 10, 97 – 340 Rozprza


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, późn.zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej
(nazwa stanowiska pracy)pełna treść ogłoszenia.pdf
zmiana treści ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie naboru
na wolne stanowisko pracy – 1/2 etatu


Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rynek Piastowski 10, 97 – 340 RozprzaNa podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, późn.zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:


Inspektor Ochrony Danych
(nazwa stanowiska pracy)


pełna treść ogłoszenia.pdf
zmiana treści ogłoszenia.pdf

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY
o naborze na wolne stanowisko pracy - 1 etat


Kierownik O
środka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:


Referent oraz Asystent Rodziny


pełna treść ogłoszenie Referent.pdf
pełna treść ogłoszenia Asystent Rodziny.pdfUNIEWAŻNIENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY

Stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

pełna treść.pdf

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY
o naborze na wolne stanowisko pracy - 1 etat


Kierownik O
środka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:


PRACOWNIK SOCJALNY


pełna treść ogłoszenia.pdf

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie.pdf
Wyciąg z dowodu osobistego.pdf

I n f o r m a c j a o wynikach naboru

Inspektora ds. ochrony sanych osobowych dla jednostek:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy
(nazwa stanowiska pracy)

Wyniki.pdf

I n f o r m a c j a o wynikach naboru

KREFERENT
(nazwa stanowiska pracy)

Wyniki.pdf
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy:


Referent i Inspektor ds. ochrony danych osobowych.pdf

Rozprza, dnia 21.06.2018 r.OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZYo naborze na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat

Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej; 97-340 Rozprza, Rynek Piastowski 10


Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Inspektora ds. ochrony danych osobowych dla jednostek: Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy


ogłoszenie Inspektor RODO.pdf

Rozprza, dnia 21.06.2018 r.


OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat


Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej; 97-340 Rozprza, Rynek Piastowski 10
Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
R e f e r e n t

ogłoszenie referent.pdf


Informacja o wynikach naboru

Kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko nie wyłoniono żadnego kandydata.

wyniki.pdf


Ogłoszenie naboru
na wolne stanowisko pracy – 1/2 etatu


Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rynek Piastowski 10, 97 – 340 Rozprza


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, późn.zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej
(nazwa stanowiska pracy)


pełna treść ogłoszenia.pdf


I n f o r m a c j a o wynikach naboru

KASJER
(nazwa stanowiska pracy)

Wyniki.pdfL i s t a k a n d y d a t ó w
spełniających wymagania formalne

KASJER
(nazwa stanowiska pracy)

Lista.pdfOgłoszenie naboru
na wolne stanowisko urzędniczeNa podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1930) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

K A S J E R


Pełna treść ogłoszenia.pdf


I n f o r m a c j a
o wynikach naboru
___________________________________________________________________________
Pracownik socjalny
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko z dniem 1 października 2017 r. została zatrudniona Pani Monika Mi?kiewicz, zamieszkała: Bujny, gm. Wola Krzysztoporska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Miśkiewicz spełniała wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych predyspozycji, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzony był nabór.


02.10.2017 mgr Ewa Szczegodzińska

Ogłoszenie n a b o r u
na wolne stanowisko pracy
(1/2 wymiaru czasu pracy):

Kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej
w Niechcicach przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy
(nazwa stanowiska pracy)

pełna treść .pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PRACOWNIK SOCJALNY

pełna treść ogłoszenia.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy


Informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko pracy:

Kierownik - wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej
w Niechcicach przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy


nabór nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert na w/w stanowisko.


17.08.2017 mgr Ewa Szczegodzińska

(data, podpis kierownika OPS)Ogłoszenie n a b o r u
na wolne stanowisko pracy (1/2 wymiaru czasu pracy):

Kierownik - wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej
w Niechcicach przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy
(nazwa stanowiska pracy)


pełna treść ogłoszenia .pdf

Informacja o wynikach naboru

REFERENT

(nazwa stanowiska pracy)


pełna treść informacji.pdf

Rozprza dn. 06.06.2016 r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy

pełna treść ogłoszenia.pdf

Informacja o wynikach naboru

REFERENT
(nazwa stanowiska pracy)


pełna treść informacji.jpg

Rozprza dn. 01.03.2016 r.


OGŁOSZENIE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy poszukuje pracownika
na umowę na zastępstwo, w wymiarze 1/2 etatu:


Kierownik - wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej
w Milejowie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy

pełna treść ogłoszenia.pdf

Rozprza dn. 25.02.2016 r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy


pełna treść ogłoszenia.pdf

___________________________________________________________________________
I n f o r m a c j a
o wynikach naboru
___________________________________________________________________________
PRACOWNIK SOCJALNY
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko z dniem 1 października 2015 r. został zatrudniony Pan Zbigniew Magdziński, zamieszkały: Piotrków Trybunalski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Zbigniew Magdziński spełniał wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych predyspozycji, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzony był nabór.

28.09.2015 r. mgr Ewa Szczegodzińska
(podpis i podpis kierownika OPS)

Rozprza, 16.09.2015 r.


L i s t a k a n d y d a t ó w
spełniających wymagania formalne
___________________________________________________________________________
Pracownik socjalny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lista kandydatów.pdf

Ogłoszenie naboru
na wolne stanowisko pracy:

Pracownik socjalny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy
(umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy)


pełna treść ogłoszenia.pdf

__________________________________________________________________________________________

I n f o r m a c j a
o wynikach naboru

__________________________________________________________________________________________

KASJER
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko z dniem 18 maja 2015 r. została zatrudniona Pani Agnieszka Skrobek, zamieszkała: Bazar,gm. Rozprza.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Skrobek spełniała wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych predyspozycji gwarantujących prawidłowe wykonywanie
obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzony był nabór.


20.05.2015 r. mgr Ewa Szczegodzińska
(podpis i podpis kierownika OPS)

24.04.2015 r.

Ogłoszenie naboru
na wolne stanowisko pracy
(pełny wymiaru czasu pracy):

Kasjer
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy
(nazwa stanowiska pracy)

Pełna treść ogłoszenia - pdf

___________________________________________________________________________

I n f o r m a c j a
o wynikach naboru

___________________________________________________________________________ASYSTENT RODZINY
(nazwa stanowiska pracy)
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko z dniem
15 maja 2013 r. została zatrudniona Pani Katarzyna Dołęga, zamieszkała: Milejów, gm. Rozprza.Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani
Katarzyna Dołęga spełniała wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych predyspozycji, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzony był nabór.


15.05.2013 mgr Ewa Szczegodzińska
(data, podpis kierownika OPS)


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENT RODZINY
na okres od 15.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

treść ogłoszenia - pdf

___________________________________________________________________________

I n f o r m a c j a
o wynikach naboru
___________________________________________________________________________


Kierownik - wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej
w Milejowie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko z dniem 01 czerwca 2012 r. została zatrudniona Pani Małgorzata Kowalczyk, zamieszkała: Longinówka, gm. Rozprza.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.


01.06.2012 Krystyna Góra
(podpis i pieczęć zastępcy kierownika
lub osoby upoważnionej)


Rozprza, 22.05.2012 r.___________________________________________________________________________


L i s t a k a n d y d a t ó w
spełniających wymagania formalne
___________________________________________________________________________


Kierownik - wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej
w Milejowie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy

(nazwa stanowiska pracy)Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Robaszek Agnieszka - Niechcice

2. Kowalczyk Małgorzata - Longinówka

3. Harasim Katarzyna - Piotrków Tryb.22.05.2012 mgr Ewa Szczegodzińska
(data i podpis osoby upoważnionej)


licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego