OPS Rozprza


Idź do treści

Projekt 2014

Projekty POKL


Raport z badań ewaluacyjnych projektu
"Teraz czas na Ciebie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej


30.12.2014 r.

Raport z badań.pdf

PODSUMOWANIE PROJEKTU ,,TERAZ CZAS NA CIEBIE’’
w 2014 r.

Projekt „Teraz czas na Ciebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój iaktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Podsumowanie.pdf

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, że w dniu 09.12.2014r. o godz.18.00 odbyła się uroczysta kolacja wilijna dla uczestników projektu ,,Teraz czas na Ciebie’’ w restauracji ,,Kasztelanka’’ w Rozprzy.

pełna treść.pdf

Rozprza, 18.11.2014 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób 36 osób (17 uczestników projektu oraz 17 osób towarzyszących + 2opiekunów) informuję, iż została wybrana oferta firmy:

pełna treść.pdf

Rozprza, dn. 05.11.2014 r.

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę - zorganizowania kolacji wigilijnej dla 17 beneficjentów projektu +17 osób towarzyszących oraz 2 opiekunów, w ramach projektu „Teraz czas na Ciebie”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk
i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.


zapytanie ofertowe.pdf
formularz oferty.pdfINFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, że wszyscy uczestnicy projektu ,, Teraz czas na Ciebie''
w dniu 27.10.2014r. otrzymali wsparcie w postaci zasiłku celowego, będącego wkładem własnym w projekt tut. Ośrodka.


30.09.2014 r.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, że wszyscy uczestnicy projektu ,, Teraz czas na Ciebie'' ukończyli szkolenia zawodowe, uzyskując pozytywne wyniki oraz zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie uprawnień zawodowych.Troszkę o nas…. Projekt ,,Teraz czas na Ciebie’’

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy w 2014r. po raz kolejny realizuje projekt systemowy ,,Teraz czas na Ciebie’’. W ramach projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji w postaci szkoleń zawodowych umożliwiających uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych, wsparcia w postaci warsztatów psychologicznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.


pełna treść.pdf

OGŁOSZENIE

W dniu 28.07.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe ,,SPAWACZ METODĄ MAG-135 I TIG-141'' w wymiarze 240 h na uczestnika. 7 uczestników szkolenia zajęcia teoretyczne odbyło w biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy. Zajęcia praktyczne odbywają się w spawalni w Busku-Zdroju, gdzie uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz całodniowe wyżywienie. Planowany termin zakończenia kursu to 10.09.2014 r.OGŁOSZENIE

W dniu 28.07.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe ,,KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, CATERING- ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH'' w wymiarze 80 h na uczestnika. 5 uczestniczek szkolenia zajęcia teoretyczne odbyło w biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy. Zajęcia praktyczne odbywały się w Domu Weselnym ,,MAXIM'' w Rozprzy. Uczestniczki w dniu 17.08.2014 r. z oceną bardzo dobrą zdały egzamin końcowy oraz w sposób uroczysty otrzymały z rąk Pani Stelli Maleszy- specjalisty ds. szkoleń w ZDZ w Kielcach - zaświadczenia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w ww. zawodzie.OGŁOSZENIE

W dniu 05.08.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe ,,PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMU PŁATNIK'' w wymiarze 100 h na uczestnika. 2 uczestniczki szkolenia zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne odbyło w Ośrodku Szkolenia Kierowców ,,OLIMP'' w Piotrkowie Tryb. Uczestniczki w dniu 27.08.2014 r. pomyślnie zdały egzamin końcowy oraz w sposób otrzymały zaświadczenia oraz certyfikaty, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w ww. zawodzie.OGŁOSZENIE

W dniu 28.07.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe ,,Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B’’ w wymiarze 150 h na uczestnika. 3 uczestniczki szkolenia zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne odbyło w Ośrodku Szkolenia Kierowców ,,OLIMP’’ w Piotrkowie Tryb. Uczestniczki obecnie odbywają zajęcia praktyczne, sumiennie uczą się jazdy na naszych drogach. Po wyjeżdżeniu wszystkich godzin zostanie ustalony egzamin państwowy w Word w Piotrkowie Tryb., do którego przystąpią wszystkie uczestniczki szkolenia.OGŁOSZENIE

W dniu 11 lipca 2014r. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy Pani Ewa Szczegodzińska podpisała umowy na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,Teraz czas na Ciebie''z wykonawcami zadań, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty.
Umowa została zawarta z Panem Mariuszem Koryckim - Dyrektorem firmy OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ,,OLIMP'', al. Armii Krajowej 22, 97-300 Piotrków Tryb. na zrealizowanie szkolenia zawodowego: Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik(2 osoby)oraz szkolenia zawodowego: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
(3 osoby).
Umowa została podpisana także z Panem Grzegorzem Solarzem - Dyrektorem ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, na zrealizowanie szkolenia zawodowego: Spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141 (7 osób) oraz szkolenia zawodowego: Kucharz małej gastronomii ,catering-organizacja przyjęć okolicznościowych (5 osób).

Rozprza, 04.07.2014 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 5 uczestniczek projektu w zakresie: przeprowadzenia szkolenia ,,Kucharz małej gastronomii, catering - organizacja przyjęć okolicznościowych’’.

pełna treść.pdf

Rozprza, 03.07.2014 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 7 uczestników projektu w zakresie: przeprowadzenia szkolenia ,,Spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141’’

pełna treść.pdf

Rozprza, 02.07.2014 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 3 uczestniczek projektu w zakresie: przeprowadzenia szkolenia ,, Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B ’’

pełna treść.pdf

Rozprza, 02.07.2014 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 2 uczestniczek projektu w zakresie: przeprowadzenia szkolenia
,, Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik’’.

pełna treść.pdf


Rozprza, 16.06.2014 r.


Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Kucharz małej gastronomii, catering –organizacja przyjęć okolicznościowych’’, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu „Teraz czas na Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1.pełna treść (zapytanie ofertowe
,,Kucharz małej gastronomii, catering –organizacja przyjęć okolicznościowych’’).pdf
2.formularz oferty.pdf
3.oświadczenia i wykazy niezbędne na szkolenia zawodowe.pdf

Rozprza, 16.06.2014 r.


Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT.B’’, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu „Teraz czas na Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1.pełna treść (zapytanie ofertowe
,,PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT.B’’ ).pdf
2.formularz oferty.pdf
3.oświadczenia i wykazy niezbędne na szkolenia zawodowe.pdf

Rozprza, 16.06.2014 r.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Pracownik kadrowo- płacowy z obsługą programu Płatnik’’, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu „Teraz czas na Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1.pełna treść (zapytanie ofertowe
,,Pracownik kadrowo- płacowy z obsługą programu Płatnik’’).pdf
2.formularz oferty.pdf

3.oświadczenia i wykazy niezbędne na szkolenia zawodowe.pdf

Rozprza, 16.06.2014 r.


Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141’’, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu „Teraz czas na Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


1.pełna treść (zapytanie ofertowe ,,Spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141’’).pdf
2.formularz oferty.pdf
3.oświadczenia i wykazy niezbędne na szkolenia zawodowe.pdf


Rozprza, 10.06.2014 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 17 uczestników projektu w zakresie: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty psychologiczne, informuję, iż została wybrana oferta firmy:

Marzena Pędziwiatr
CENTRUM EDUKACJI ,,OŚWIATA’’
ul. Słowackiego 22
97-300 Piotrków Tryb.

Pełny tekst.pdf

Rozprza, 23.05.2014 r.
Zapytanie ofertowe


dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi szkoleniowej celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu "Teraz czas na Ciebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


pełna treść zapytania (zapytanie ofertowe na psychologa oraz doradcę zawodowego.pdf)
formularz oferty na warsztaty psychologiczne i doradztwo.pdf


SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL
PODDZIAŁANIE 7.1.1,,TERAZ CZAS NA CIEBIE’’
I

maj 2014 r

Spotkanie pdf

Rozprza, dn. 13.05.2014 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o cenę na:

opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych:

  • plakatów - 20 szt.


pełny tekst pdf


DIAGNOZA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

18 kwiecień 2014 r.

diagnoza.pdf

Uczestnicy projektu ,, Teraz czas na Ciebie’’ w 2014r.


Rozprza, 25.04.2014 r.Zapytanie ofertowe


dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy - w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych:

  • plakatów - 20 szt.


pliki do pobrania:
- zapytanie ofertowe na plakaty 2014r.pdf
- formularz oferty.pdf

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ NA 2014 R.


W dniu 08 kwietnia 2014r. został podpisany aneks do umowy ramowej w 2014r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Rozprza, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Teraz czas na Ciebie'' w 2014r. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznych'', Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Budżet projektu wynosi 132 763,30 zł, w tym wkład własny 13 940,15 zł.


ZATWIERDZENIE WNIOSKU PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI.


W dniu 03.03.2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu systemowego POKL Poddziałanie 7.1.1 ,,Teraz czas na Ciebie'' na 2014 r. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy.

Kwota dofinansowania to 118 823,15zł.

24 luty 2014 r.


SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL PODDZIAŁANIE 7.1.1,,TERAZ CZAS NA CIEBIE''

24 lutego 2014 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy odbyło się spotkanie informacyjne dot. udziału w projekcie systemowym POKL Poddziałanie 7.1.1 ,,Teraz czas na Ciebie''. Na spotkanie przybyło 35 osób zainteresowanych, będących świadczeniobiorcami tut. Ośrodka. Pracownicy socjalni wraz z koordynatorem przedstawili główne idee projektu, omówili jakie warunki należy spełniać, aby zostać uczestnikiem projektu oraz przedstawili różne rodzaje wsparcia. Chętnych poinformowano również o zawarciu kontraktu socjalnego. Zainteresowani wypełnili ankietę potrzeb szkoleniowych, ocenili także swoją sytuację oraz zbadali poziom motywacji do zmiany obecnego trybu życia. Po spotkaniu uczestnicy zostali powiadomieni o terminie rekrutacji uczestników do projektu.
Spotkanie poprowadziła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Ewa Szczegodzińska, Koordynator projektu ,,Teraz czas na Ciebie''- Pani Krystyna Góra oraz pracownik socjalny-Agnieszka Piwowarska.


ZAPROSZENIE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie "Teraz czas na Ciebie".
Projekt realizowany jest po raz siódmy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

W dniu 17 stycznia 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy wysłał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nowy wniosek aplikacyjny projektu "Teraz czas na Ciebie" na rok kalendarzowy 2014.

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego