OPS Rozprza


Idź do treści

Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, że Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 4 maja do 15 grudnia 2021 uruchomiło program pod nazwą "Wojewódzki Telefon Wsparcia Dla Seniorów". W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę telefoniczną od następujących specjalistów: psychologa, dietetyka oraz pracownika pomocy społecznej.


Program „Wspieraj Seniora”


Gmina Rozprza wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozprzy przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest ochrona przed zakażeniem Covid-19 szczególnie narażonej części społeczeństwa poprzezzapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej,órzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny czy innych bliskich osób, zabezpieczyć artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu seniorowi zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej.


Koszt zakupów pokrywa Senior.


Program adresowany jest do:


osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

w szczególnych przypadkach: osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

Seniorzy zamieszkujący na terenie Gminy Rozprza, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia się przez seniora, weryfikuje zgłoszenie
i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polega przede wszystkim na dostarczeniu seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu wykonania usługi wsparcia oraz datę.

Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla seniora odbywać się będzie w dni pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.


Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia seniorowi bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, (tel: 4480 66, e-mail:
ops@opsrozprza.pl) poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Jednocześnie zapraszamy osoby chętne do świadczenia pomocy Seniorom jako wolontariusze do zgłaszania swojej gotowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy (tel: 44 615 80 66, e-mail:
ops#opsrozprza.pl lub poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie Wspieraj Seniora (https//:wspierajseniora.pl)


licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego