OPS Rozprza


Idź do treści

Wykorzystaj swój czasNOWE HARMONOGRAMY

Informacja.jpg

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH
„Spawanie metodą MAG 135 i metodą TIG 141 oraz cięcie plazmą”

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
KURSU kat.C

HARMONOGRAM SZKOLENIA:
Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C, C1, C+E, C1+E

,,Magazynier -Kierowca operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT'' zakończone…

pełna treść.pdf

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH
„Spawanie metodą MAG 135 i metodą TIG 141 oraz cięcie plazmą”

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
KURSU kat.C

HARMONOGRAM SZKOLENIA:
Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C, C1, C+E, C1+E
Badania psychologiczne na szkolenie - Kierowca samochodu ciężarowego+ Kwalifikacja wstępna przyspieszona odbędą się 02.10.2018r. o godz. 10w siedzibie Partnera projektu ,,Wykorzystaj swój czas'', tj. w Agencji Usług Oświatowych Ośrodek Kształcenia Kierowców ,,OLIMP,, s.c., Aleje Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski


Badania lekarskie na szkolenie - Kierowca samochodu ciężarowego+ Kwalifikacja wstępna przyspieszona odbędą się 021.10.2018 r. od 14.00 w przychodni ,,NZOZ Nasz Doktor'', ul. Wyspiańskiego 14, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na przygotowanie i dostawę wyżywienia zwanego dalej "usługą cateringową" oraz przygotowanie "suszu konferencyjnego" dla uczestników projektu konkursowego "Wykrzystaj swój czas" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - informuję, iż została wybrana oferta firmy:


pełna treść.pdf


Poradnictwo zawodowe zakończone !

W dniach 01- 31 sierpnia 2018 r. w ramach projektu ,,Wykorzystaj swój czas'' w siedzibie Partnera projektu- Agencji Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,OLIMP'' w Piotrkowie Tryb. zostały przeprowadzone spotkania grupowe w wymiarze 20 godzin ( 5 spotkań po 4 godziny) oraz spotkania indywidualne w wymiarze 160 godzin ( 5 spotkań po 2 godz./ uczestnika) z zakresu poradnictwa zawodowego dla 16 uczestników projektu ,,Wykorzystaj swój czas''. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

pełna treść.pdf

Badania lekarskie na kurs Magazynier -Kierowca operator wózków jezdniowych z egz. UDT odbędą się 06.09.2018r. od 14.00 w przychodni ,,NZOZ Nasz Doktor'', ul. Wyspiańskiego 14, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Badania psychologiczne na kurs Kierowca operator wózków jezdniowych z egz. UDT odbędą się 03.09.2018r. o godz. 10 w siedzibie Partnera projektu ,,Wykorzystaj swój czas'', tj. w Agencji Usług Oświatowych Ośrodek Kształcenia Kierowców ,,OLIMP,, s.c., Aleje Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Spotkanie warsztatowe dla kobiet- wizaż i psycholog.

W dniach 20-21sierpnia 2018 r. w ramach projektu ,,Wykorzystaj swój czas'' w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy zostało przeprowadzone spotkanie warsztatowe- wizaż i psycholog dla 12 uczestniczek projektu ,,Wykorzystaj swój czas''. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.pełna treść.pdf

Rozprza, 14.08.2018

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej ,,usługą cateringową” oraz przygotowanie ,,suszu konferencyjnego” dla uczestników projektu ,,Wykorzystaj swój czas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zapytanie ofertowe na catering szkolenia zawodowe.pdf

Nauczyli się planować budżet domowy!

W dniach 26-27 lipca 2018 r. w ramach projektu ,,Wykorzystaj swój czas'' w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy został przeprowadzony ,,trening gospodarowania budżetem domowym,, dla 20 uczestników projektu ,,Wykorzystaj swój czas''. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


pełna treść.pdf

Poradnictwo prawne na piątkę !

W dniach 16-25 lipca 2018 r. w ramach projektu ,,Wykorzystaj swój czas'' w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy zostały przeprowadzone indywidualne spotkania z zakresu poradnictwa prawnego dla 20 uczestników projektu ,,Wykorzystaj swój czas''. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


pełna treść.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie spotkania warsztatowego dla kobiet- wizaż i psycholog dla 12 uczestników projektu konkursowego ,,Wykorzystaj swój czas’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120. Zamówienie dotyczy tylko usługi psychologicznej

pełna treść.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie spotkania warsztatowego dla kobiet- wizaż i psycholog dla 12 uczestników projektu konkursowego ,,Wykorzystaj swój czas’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120. Zamówienie dotyczy części z wizażu.

pełna treść.pdf

Warsztaty z psychologiem zakończone !

W dniu 18.06.2018 r. i 19.06.2018r. w ramach projektu ,,Wykorzystaj swój czas'' odbyły się warsztaty psychologiczne grupowe oraz w dniach od 20.06.2018r. Do 05.07.2018r. odbyły się warsztaty indywidualne z 20 uczestnikami projektu.

czytaj więcej.pdf

Rozprza, 02.07.2018r.


Zapytanie ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkania warsztatowego dla kobiet – wizaż i psycholog. Zamówienie dotyczy części z wizażu w wymiarze 8 godzin dla 12 uczestniczek projektu ,,Wykorzystaj swój czas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zapytanie ofertowe na wizaż.pdf

Rozprza, 02.07.2018r.


Zapytanie ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest spotkanie warsztatowe dla kobiet wizaż i psycholog dla 12 uczestniczek projektu ,,Wykorzystaj swój czas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zamówienie obejmuje tylko usługę psychologiczną w wymiarze 8 godzin.

Zapytanie ofertowe na warsztaty dla kobiet z psychologiem.pdf

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
w projekcie „
Wykorzystaj swój czas
RPLD.09.01.01-10-E0005/17-00
z dnia 05.06.2018r.


Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.pdf

Rozprza, 26.06.2018r.


Zapytanie ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego w wymiarze 3 godzin (2 dni szkoleniowe po 1,5 godzin każdy) dla 20 uczestników projektu ,,Wykorzystaj swój czas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Zapytanie ofertowe na poradnictwo prawne.pdf

Rozprza, 26.06.2018r.


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu gospodarowania budżetem domowym w wymiarze 16 godzin (2 dni szkoleniowe po 8 godzin każdy) dla 20 uczestników projektu ,,Wykorzystaj swój czas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Zapytanie ofertowe na trening gospodarowania budżetem domowym.pdf

INAUGURACJA PROJEKTU ,,WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS''
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY

W dniu 15.06.2018 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z uczestnikami projektu ,,Wykorzystaj swój czas''. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie słowem wstępu zostało otwarte przez Wójta Gminy Rozprza - Pana Janusza Jędrzejczyka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy- Panią Ewę Szczegodzińską. Zarówno Pan Wójt jak i Pani Kierownik przywitali ciepło wszystkich uczestników, gratulując im zakwalifikowania się do projektu oraz możliwości poszerzenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. Skierowali także prośbę do regularnego uczestnictwa w zajęciach oraz we wszystkich formach wsparcia. Wójt Gminy Rozprza niejednokrotnie podkreślił jak ważne są środki europejskie podczas realizacji tego typu wsparcia, bez nich nie byłoby możliwości zapewnienia takiej pomocy klientom Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie Koordynator projektu - Pani Agnieszka Piwowarska przekazała wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu, przedstawiła kadrę projektu. Uczestnicy projektu ,,Wykorzystaj swój czas'' zostali poinformowani o szczegółowym i indywidualnym planie wsparcia oraz otrzymali materiały biurowe, niezbędne do uczestnictwa w warsztatach.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU
,,WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS’’ NA 2018/2019 r.


Protokół.pdf

Harmonogram warsztatów z psychologiem


harmonigram zajęć z psychologiem.pdf

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty


Plakaty.jpg
Caterring.jpg
Warsztaty psychologiczne.jpg

Uchwałą Nr XXX/18/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018r. zatwierdzono projekt "Wykorzystaj swój czas", realizowany w terminie 01.05.2018r. - 31.12.2019r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy w partnerstwie z Agencją Usług Oświatowych Ośrodek Kształcenia Kierowców ,,Olimp'' z Piotrkowa Trybunalskiego.
W dniu 11 maja 2018r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi dot. dofinansowania projektu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


pełna treść.pdf

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego